Внутрішній водний транспорт в Україні
Зробимо річку великою знову!

Що таке ВВТ?

Внутрішній водний транспорт відіграє важливу роль у перевезенні вантажів, а також є конкурентною альтернативою автомобільному та залізничному транспорту, зокрема, цей вид транспорту є екологічно безпечним з огляду споживання енергії та рівня шуму. Також він має високий ступінь безпеки, що є важливо при перевезенні небезпечних вантажів. Крім того, річковий транспорт є способом вирішення проблеми перевантажених доріг у густонаселених регіонах.

Європейська комісія має намір сприяти розвитку та зміцненню конкурентних позицій внутрішніх водних шляхів у транспортній системі та її інтеграції до інтермодального логістичного ланцюга.

Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро

Вдосконалення нормативно-правової бази,

Посилення спроможності Міністерства інфраструктури та відповідних установ

Розробка Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту на 2020-2030 роки

Сприяння Міністерству інфраструктури у відновленні сектору ВВТ в Україні

Статистика

km

Потенційні водні шляхи

Потенційні внутрішні водні шляхи України

%

Фактичне використання

Фактично використовується менше 10% від спроможності вантажних перевезень річковим транспортом

%

Для порівняння

Менше 1% від загального обсягу вантажних перевезень, порівнюючи із середнім показником в ЄС, що становить 7%.

Основні зацікавлені сторони