Внутрішній водний транспорт європейських транспортних коридорів є конкурентоспроможною альтернативою та доповненням автомобільному і залізничному транспорту.

Хоча річковий транспорт є екологічним та найекономічнішим видом транспорту, проте донині він не набув широкого використання в Україні.

Україна має широку мережу внутрішніх водних шляхів. Дніпро перетинає всю країну з півночі на південь та впадає в Чорне море, річкою здійснюються внутрішні та міжнародні перевезення вантажів. Незважаючи на наявність значних водних ресурсів, через не розвинену інфраструктуру Україна використовує лише 8% від загальної потужності. Як наслідок, ринок вантажних перевезень в Україні використовується неефективно, тому існує великий потенціал для вдосконалення.

Дієва реформа

Дієва реформа сектору внутрішнього водного транспорту є ключовим пріоритетом
Стратегії транспортного розвитку, яка, зокрема, сприяє співпраці
в галузі управління транспортом та розвитку інфраструктури.

Текст Стратегії транспортного розвитку українською мовою за писланням: https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html

Як забезпечити транспортний потік в Україні? Дізнайтеся більше

ВВТ в Україні
km
Потенційні внутрішні водні шляхи України
%
Фактично використовується менше 10% від спроможності вантажних перевезень річковим транспортом
%
Внутрішні водні шляхи здійснюють менше 1% від загального обсягу вантажних перевезень, порівняно із середнім показником в ЄС, який становить 7%

Поточний стан внутрішнього водного транспорту в Україні

Україна має дуже широку мережу внутрішніх водних шляхів. Дніпро - найбільша і найважливіша річка, яка є національним надбанням України. Річка використовується для вантажних і пасажирських перевезень, а також має багато інших різноманітних функцій - виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, забезпечення водою населення та сфери сільського господарства, і, звичайно, річка є гарним місцем для дозвілля, де можна купатися, ловити рибу та кататися на човнах.

Враховуючи велику кількість користувачів річки, найважливішими аспектами реформування сфери ВВТ є організація державного управління річковою системою (хто за що відповідає), забезпечення фінансування на обслуговування та інвестиції в державну інфраструктуру внутрішнього водного транспорту, наприклад, фарватери та судноплавні шлюзи. Метою реформ також є популяризація річкового транспорту та сприяння переведенню вантажних перевезень з автомобільного транспорту на річковий транспорт, оскільки він є дешевим та екологічним видом транспорту.

Насамперед ці реформи мають проводитися з прийняттям Закону «Про внутрішній водний транспорт», який понад 10 років обговорювався у Верховній Раді України.

4 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон про Внутрішній водний транспорт 1054-IX.

Чому потрібно реформувати сектор ВВТ?

Усі аспекти процесів, організації та напрямків нашої роботи орієнтовані на потреби наших клієнтів.

У розвитку інфраструктури внутрішніх водних шляхів, яка є не лише однією з найкращих у світі, але найкращою для України, основними рушійними факторами реформування сектору внутрішнього водного транспорту України мають бути дієва законодавча база, лібералізація ринку та сприятливі умови для приватних інвесторів.

Ключові кроки для законодавчої реформи ІВТ:

 • Доступ до ринків: забезпечення реального доступу; застосування ліберального режиму, що ґрунтується на дотриманні чинних стандартів (морське та внутрішнє судноплавство); відповідність законодавству ЄС; фактичний доступ до внутрішніх та морських суден, сертифікованих ЄС;
 • Члени екіпажу та судна; перевезення небезпечних вантажів: дотримання стандартів ЄС; сертифікати ЄС, визнані в Україні;
 • Правила судноплавства (вимоги до судноплавства): базуватимуться на рекомендаціях ЄЕК ООН (CEVNI) та Дунайської комісії (ОППД);
 • Різні стандарти ЄС (професійна компетентність фахівців; принципи укладання контрактів та ціноутворення): відповідно до законодавства ЄС;
 • Адміністративні процедури, члени екіпажу, судна: відповідно до норм ЄС;

Незважаючи на те, що закон є вагомим кроком до відновлення внутрішнього судноплавства в Україні, існує потреба в подальших політичних і адміністративних ініціативах, які б забезпечили належні рамкові умови для цього виду транспорту та збільшили його частку на ринку.

 • Річкові інформаційні служби :
  відповідність правових аспектів;
  функціонуючі основні споруди;
  потреба в подальшому фінансуванні;
 • Технічне обслуговування внутрішніх водних шляхів: впорядкована мережа (розміри фарватера), основне положення, передбачене проєктом закону;
  однак інституційне призначення та процедури технічного обслуговування, у т.ч. екологічна оцінка, повинні бути детально розроблені та узгоджені з екологічними стандартами ЄС (Водна Рамкова Директива та інші);
 • Інші положення щодо судноплавства (прогулянкове судно; лоцманський супровід; аварійно-рятувальні роботи; відповідальність): відповідні положення враховують національну практику та традиції;
  однак обов'язковий лоцманський супровід для внутрішнього судноплавства має бути скасований;
 • Інституційний аспект: розподіл обов'язків (Мінінфраструктури; Державна служба морського та річкового транспорту): неточне та часткове
  дублювання; положення щодо утримання річок потребує уточнення;
 • Фінансування на обслуговування та розвиток річки: положення про Державний фонд внутрішніх водних шляхів та його фінансування потребує уточнення;
 • Тарифна політика на вунтрішніх водних шляхах: окремі положення, частково декларативного характеру (портовий збір);
 • Окреме відомство з питань ВВТ для обслуговування інфраструктури, сприяння судноплавству (РІС та супраструктура) та розвитку ринку, що є важливим елементом для подальшого управління річковою системою.

Які переваги сталого реформування ВВТ?

Розвиваючи сектор внутрішнього водного транспорту, Україна матиме у своєму розпорядженні високоефективний вид транспорту, інфраструктура якого не потребує значних інвестицій; за дуже короткий проміжок часу система річок України, що включає річкові порти, термінали та важливі сполучення зможе бути залучена до міжконтинентальної торгівлі через морські порти та зможе конкурувати з перевантаженими і дорогими інфраструктурними мережами залізничного та автомобільного транспорту.

Зокрема, промисловість та сільське господарство отримають переваги від можливостей, які надає внутрішній водний транспорт. Потрібно також згадати і про суднобудівну галузь, Україна має багаторічний досвід у цій галузі, хоча на сьогоднішній день вона навряд чи має універсальний флот для внутрішнього судноплавства, але країна має всі можливості для створення власного нового флоту.

Крім покращення економічного становища України та підвищення її конкурентоспроможності на ринку для отримання додаткових прибутків, для широкої громадськості важливим є той факт, що система внутрішнього водного транспорту також може бути залучена і до сфери відпочинку, крім того, фокусування на цій системі сприятиме покращенню обізнаності щодо екологічної цінності річкових басейнів.

Правова та регуляторна реформа, заснована на стандартах ЄС, сприятиме інвестуванню у флот і термінали, покращить прозорість та забезпечить рівні умови для економічних суб'єктів. Крім того, відповідність європейським стандартам і передовій практиці сприятиме узгодженому розвитку ринку та інтеграції технологій для внутрішніх водних шляхів.

Як підтримує ЄС розвиток ВВТ в Україні?

Щоб підтримати Україну в реформуванні сектору внутрішніх водних шляхів, у січні 2019 року Європейська комісія розпочала впровадження Проєкту «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро», ​​основними завданнями якого є:

 • Вдосконалення нормативно-правової бази, з метою реформування
  сектору внутрішнього водного транспорту, як передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;
 • Підвищення спроможності Міністерства інфраструктури та відповідних установ шляхом підвищення рівня безпеки, ефективності та продуктивності сектору ВВТ в Україні.
 • Розробка комплексного плану ВВТ для річки Дніпро.